26 серпня 2020 року відбулася традиційна серпнева конференція педагогічних працівників Сумщини у Державному позашкільному оздоровчому закладі санаторного типу «Ровесник» за темою «Освітнє середовище – простір гармонійного розвитку нового покоління», у якій взяла участь делегація від Путивльського району на чолі з начальником відділу освіти Путивльської РДА Миколою ЛУКЯНЕНКОМ у складі 4 осіб (Тамара КИЗЕНКО, Тетяна КОРНЄВА, Олена ЧУПРУН).

Заслухавши та обговоривши доповідь Вікторії ГРОБОВОЇ, директора Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, про підсумки розвитку освіти у 2019-2020 навчальному році та завдання на новий 2020-2021 навчальний рік, конференція визначила такі напрями розвитку освітньої галузі області на 2020-2021 навчальний рік:

 • реалізація Обласної комплексної програми «Освіта Сумщини у 2019-2021 роках» та інших цільових програм, що регламентують діяльність галузі;
 • розвантаження груп у закладах дошкільної освіти; упровадження компетентнісно-орієнтованого підходу до навчання; удосконалення освітнього простору, забезпечення закладів освіти сучасними засобами навчання та виховання, меблями, технікою;
 • оптимізація мережі освітніх закладів відповідно до нового змісту освіти;
 • організація освітнього процесу з використанням дистанційних технологій та способів онлайн-взаємодії вчителів, дітей, учнівської та студентської молоді, батьків;
 • створення безпечного для життя і здоров’я освітнього середовища;
 • налагодження співпраці різних соціальних інституцій щодо протидії насильству та булінгу серед учасників освітнього процесу, формування культури психологічно комфортної міжособистісної взаємодії;
 • реформування системи шкільного харчування, формування знань і навичок здорового, раціонального та безпечного харчування;
 • упровадження на харчоблоках шкільних їдалень процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів, аналізу небезпечних факторів і контролю у критичних точках;
 • усвідомлення цінності життя та здоров’я, власної відповідальності та спроможності щодо їх збереження;
 • розвиток соціального партнерства та вдосконалення менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти;
 • підвищення соціального статусу позашкільної освіти та формування ефективного регіонального позашкільного освітнього середовища;
 • формування сучасних моделей освітньої роботи з вихованцями закладів позашкільної освіти на основі впровадження сучасних підходів, методик і технологій, зокрема технологій SТЕМ-освіти та дистанційного навчання;
 • розробка ефективних моделей формування успішного випускника закладу фахової передвищої та вищої освіти - особистості нового формату, конкурентної, самореалізованої, здатної швидко реагувати на динамічні процеси соціуму, постійно навчатись та розвиватись;
 • забезпечення професійного самовдосконалення педагогічних працівників, формування вміння адаптуватися до швидкозмінної реальності та ефективно працювати в нових умовах;
 • застосування нових підходів в управлінні освітою; осучаснення матеріально-технічної бази закладів освіти, ефективне та своєчасне використання державних субвенцій, спрямованих на якісне оновлення та вдосконалення галузі освіти;

консолідація зусиль на всіх суспільних та освітніх рівнях для успішного функціонування та подальшого вдосконалення освітньої галузі області.

1409209