Відділ освіти

Путивльської районної державної адміністрації

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантної посади директора Октябрського навчально-виховного комплексу: загальноосвітньої школи I-II ступенів – дошкільного навчального закладу Путивльської районної ради Сумської області

   Найменування установи: Октябрський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа I-II ступенів – дошкільний навчальний заклад Путивльської районної ради Сумської області.

    Місцезнаходження установи: 41540, Україна, Сумська область, Путивльський район, село Зарічне, вулиця Шевченка, будинок 108.

   Найменування посади, функціональні обов’язки та умови оплати праці: директор, інформація про основні функціональні обов’язки директора, розмір та умови оплати праці надаються відділом освіти Путивльської районної державної адміністрації на вимогу кандидата.

   Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду директора Октябрського навчально-виховного комплексу: загальноосвітньої школи I-II ступенів – дошкільного навчального закладу Путивльської районної ради Сумської області: є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як три роки, має організаторські здібності.

   Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі:

заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

копія паспорта громадянина України;

копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної або науково-педагогічної роботи не менше трьох років на день їх подання;

довідка про відсутність судимості;

довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

мотиваційний лист, складений у довільній формі.

   Особа може подати інші документи, які підтверджують її професійні та/або моральні якості.      

   Дата проведення конкурсного відбору: засідання конкурсної комісії відбудеться 09 листопада 2020 року.

   Місце проведення конкурсного відбору: відділ освіти Путивльської районної державної адміністрації, місто Путивль, вулиця Першотравнева, 60.

   Етапи проведення конкурсного відбору: 1. Письмовий іспит.  2. Ситуативні завдання. 3. Співбесіда.

   Прізвище, ім’я, по батькові, посада, номер телефону особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору: Сахарова Вікторія Миколаївна, головний спеціаліст відділу освіти Путивльської районної державної адміністрації,           5 15 17.

   Термін прийняття документів: до 03 листопада 2020 року.

   Документи приймаються у відділі освіти Путивльської районної державної адміністрації за адресою: м. Путивль, вул. Першотравнева, 60.

Наказ про протидію розповсюдження короновірусної хвороби (COVID-19) в закаладах освіти Путивльського району

     07 жовтня 2020 року відбувся конкурс на зайняття вакантних посад директора та консультанта Комунальної установи «Путивльський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Путивльської районної ради Сумської області.

   За результатами конкурсу на зайняття вакантної посади директора Комунальної установи «Путивльський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Путивльської районної ради Сумської області конкурсна комісія переможцем визнала Брянцеву Світлану Миколаївну.

   За результатами конкурсу на зайняття вакантної посади консультанта Комунальної установи «Путивльський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Путивльської районної ради Сумської області конкурсна комісія переможцями визнала Бикова Олену Миколаївну, Кошик Світлану Миколаївну, Пермінова Павла Андрійовича, Шубіну Наталію Іванівну.

081020201

081020202

081020203

0110201

2809201

Освітній процес у закладах загальної середньої  освіти організовується відповідно до  Закону України «Про освіту»,що набув чинності 28 вересня 2017 року [7]; Закону України «Про загальну середню освіту», прийнятим Верховною Радою України від 16.01.2020 № 463-ІХ [8]; інших актів законодавства.  Забезпечується освітній процес педагогічними працівниками на основі державних стандартів, типових освітніх програм, освітніх програм та навчальних планів закладів загальної середньої освіти.

Освітня програма – обов’язковий документ закладу дошкільної освіти (Лист МОН України від 09.12.20 № 1/9-750 «Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти») [5] .

   Стаття 23 Закону України «Про дошкільну освіту» регламентує,  що освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом дошкільної освіти для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти [2].

 22 вересня 2020 року на базі Сумського ОІППО відбувся обласний вебінар «Забезпечення процесу наступності закладу дошкільної освіти та початкової школи в умовах реформування освіти», участь в якому взяли  методист районного методичного кабінету Олена Бикова та вихователі закладів дошкільної освіти Путивльського району.

2609201

 1. Перелік питань на знання Закону України «Про освіту»:

         Основні види освіти.

         Складники та рівні освіти.

         Освіта дорослих.

         Інклюзивне навчання.

         Управління закладом освіти.

         Колегіальні органи управління закладу освіти.

         Система забезпечення якості освіти.

         Органи управління у сфері освіти.

        

 1. Перелік питань на знання Закону України «Про повну загальну середню освіту»:

         Рівні, строки та форми здобуття повної загальної середньої освіти.

         Тривалість освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти.

         Освітня програма закладу загальної середньої освіти.

         Наповнюваність класів закладу освіти.

         Основні види оцінювання результатів навчання учнів.

         Основні документи про освіту.

         Учасники освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти.

         Педагогічна інтернатура.

          Створення інклюзивних класів закладів загальної середньої освіти.

          Внутрішні структурні підрозділи у складі закладів загальної середньої освіти.

          Установчі документи закладу загальної середньої освіти.

          Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти.

         Складові системи забезпечення якості у сфері загальної середньої освіти.

         Забезпечення академічної  доброчесності у сфері загальної  середньої освіти.

         Реорганізація методичних кабінетів у центри професійної освіти педагогічних працівників.

 1. Перелік питань на знання Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»:

         Періодичність підвищення кваліфікації педагогічним працівником закладу загальної середньої освіти:

         Порядок    підвищення    кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.

         Періодичність підвищення кваліфікації педагогічними працівниками закладів дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти.

         Основні напрями підвищення кваліфікації.

         Діяльність педагогічної ради закладу загальної середньої освіти.

 1. Перелік питань на знання Постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 672 «Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників»:

         Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників.

         Основні документи, якими керується центр професійного розвитку педагогічних працівників у своїй діяльності.

         Основні завдання центру професійного розвитку педагогічних працівників.

         Керівництво діяльністю центру професійного розвитку педагогічних працівників.

       Обов’язки директора, педагогічних працівників центру професійного розвитку педагогічних працівників.

Відділ освіти

Путивльської районної державної адміністрації

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на зайняття вакантної посади директора Комунальної установи «Путивльський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Путивльської районної ради Сумської області

    Найменування установи: Комунальна установа «Путивльський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Путивльської районної ради Сумської області.

   Місцезнаходження установи: 41500, Україна, Сумська область, місто Путивль, вулиця Першотравнева, будинок 60.

   Найменування посади, функціональні обов’язки та умови оплати праці: директор, інформація про основні функціональні обов’язки директора, розмір та умови оплати праці надаються відділом освіти Путивльської районної державної адміністрації на вимогу кандидата.

   Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду директора Комунальної установи «Путивльський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Путивльської районної ради Сумської області: є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років, організаторські здібності.

   Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі:

 • копію паспорта громадянина України;
 • письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається автобіографія або резюме в довільній формі;
 • копію трудової книжки;
 • копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

   Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, непередбачені в оголошенні про проведення конкурсу.  

   Дата проведення конкурсного відбору: засідання конкурсної комісії відбудеться 7 жовтня 2020 року.

   Місце проведення конкурсного відбору: відділ освіти Путивльської районної державної адміністрації, місто Путивль, вулиця Першотравнева, 60.

            Етапи проведення конкурсного відбору: 1. Письмовий іспит.  2. Співбесіда.

  Прізвище, ім’я, по батькові, посада, номер телефону особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору: Сахарова Вікторія Миколаївна, головний спеціаліст відділу освіти Путивльської районної державної адміністрації,           5 15 17.

   Термін прийняття документів: до 05 жовтня 2020 року.

  Документи приймаються у відділі освіти Путивльської районної державної адміністрації за адресою: м. Путивль, вул. Першотравнева, 60.

Відділ освіти

Путивльської районної державної адміністрації

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на зайняття вакантної посади консультанта (4 штатних посади)  Комунальної установи «Путивльський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Путивльської районної ради Сумської області

    Найменування установи: Комунальна установа «Путивльський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Путивльської районної ради Сумської області.

   Місцезнаходження установи: 41500, Україна, Сумська область, місто Путивль, вулиця Першотравнева, будинок 60.

   Найменування посади, функціональні обов’язки та умови оплати праці: консультант, інформація про основні функціональні обов’язки консультанта, розмір та умови оплати праці надаються відділом освіти на вимогу кандидата.

   Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду консультанта Комунальної установи «Путивльський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Путивльської районної ради Сумської області: є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років, організаторські здібності .

   Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі та строк їх подання:

 • копію паспорта громадянина України;
 • письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається автобіографія або резюме в довільній формі;
 • копію трудової книжки;
 • копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

   Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, непередбачені в оголошенні про проведення конкурсу.  

   Дата проведення конкурсного відбору: засідання конкурсної комісії відбудеться 7 жовтня 2020 року.

  Місце проведення конкурсного відбору: відділ освіти Путивльської районної державної адміністрації, м. Путивль, вул. Першотравнева, 60.

            Етапи проведення конкурсного відбору: 1. Письмовий іспит. 2. Співбесіда.

  Прізвище, ім’я, по батькові, посада, номер телефону особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору: Сахарова Вікторія Миколаївна, головний спеціаліст відділу освіти Путивльської районної державної адміністрації,             5 15 17.

   Термін прийняття документів: до 05 жовтня 2020 року.

  Документи приймаються у відділі освіти Путивльської районної державної адміністрації за адресою: м. Путивль, вул. Першотравнева, 60.

26 серпня 2020 року  у Державному позашкільному оздоровчому закладі санаторного типу «Ровесник» відбулася традиційна серпнева конференція освітян: «Освітнє середовище – простір гармонійного розвитку нового покоління».

   Метою початкової освіти, відповідно до нового Державного стандарту, є  всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь з урахуванням   вікових та індивідуальних особливостей і потреб дітей, формування цінностей,  розвиток самостійності, творчості та допитливості.

     11 серпня 2020 року відбулася методична нарада шкільних бібліотекарів  щодо основних напрямків роботи шкільних бібліотек у      2020-2021 навчальному році.

1609204

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек

26.08.2020

Запрошуємо бібліотекарів закладів загальної середньої освіти взяти участь у Всеукраїнському місячнику шкільних бібліотек «Шкільна бібліотека та екологічна просвіта учнів», який проходитиме 01– 31 жовтня 2020 р. у рамках Міжнародного місячника шкільних бібліотек.

01092020

    Проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021» унормовано Указом Президента України від 29.06.1995 № 489/95 «Про Всеукраїнський конкурс «Учитель року», Положенням про всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2018 № 370, наказом Міністерства освіти і науки України від 09.06.2020 № 777 «Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021», наказом Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 07.09.2020 № 359-ОД «Про умови та порядок проведення першого, другого турів всеукраїнського конкурсу  «Учитель року – 2021».

   28 серпня 2020 року у приміщенні актової зали Путивльського центру позашкільної роботи з дотриманням усіх протиепідемічних заходів була проведена районна конференція педагогічних працівників у форматі розширеної наради «Організація освітнього середовища в закладах освіти в сучасних умовах», яку вів Микола Лук’яненко, начальник відділу освіти Путивльської районної державної адміністрації.

1409207